werkgevers

Payroll

Payroll

Sharp and Smart werkt samen met payroll-specialist Smart Services, gespecialiseerd in salarisadministratie. Deze betrouwbare partner neemt de gehele backoffice voor haar rekening. Daardoor kan Sharp and Smart Recruitment zich volledig concentreren op de werving, selectie en plaatsing van kandidaten. Smart Services fungeert als juridisch - en administratief werkgever en draagt zorgt voor de gehele administratie en het debiteurenbeheer van Sharp and Smart.

Smart Services regelt:

 • Tijdige uitbetaling van salaris en reserveringen;
 • Inhouding en afdracht van sociale premies;
 • Uitgifte van loonspecificaties en jaaropgaven;
 • Begeleiding bij ziekte volgens de regels van de Wet Poortwachter;
 • Uitleg over contract- en salariszaken.

Gecertificeerd partner

De kwaliteit van Smart Services wordt gewaarborgd door de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU) en de NEN-4400-1 certificatie. Ieder jaar worden er audits uitgevoerd om deze kwaliteit te controleren en vast te stellen.

NBBU

Smart Services is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Bemiddeling- en Uitzendondernemingen (NBBU). De NBBU is een organisatie die strikt toeziet op de kwaliteit van de administratieve processen, de tijdige afdracht van belastingen en sociale premies, en een correcte toepassing van de CAO van alle aangesloten uitzendondernemingen. Een lidmaatschap van de NBBU garandeert dat de personeels- en salarisadministratie conform de meest recente richtlijnen wordt verwerkt.

NEN-4400-1

Tevens is Smart Services NEN 4400-1 gecertificeerd. Dit door de Stichting van Normering & Arbeid afgegeven betrouwbaarheidskeurmerk houdt in dat Smart Services haar personeels- en salarisadministratie op orde heeft, op tijd haar loonheffingen en omzetbelasting afdraagt aan de Belastingdienst en dat de medewerkers gerechtigd zijn om in Nederland arbeid te verrichten.

Werkwijze

De medewerker kan bij Smart Services aangemeld worden via de inschrijfwizard op de website. Of: u kunt het inschrijfformulier downloaden en per post, of inscannen en per e-mail naar ons versturen. Voor een volledige inschrijving hebben wij de volgende documenten van de medewerker nodig:

 • volledig ingevuld inschrijfformulier;
 • loonbelastingverklaring;
 • kopie ID;
 • kopie bankpas.

 

 • Zodra alle benodigde documenten bij ons binnen zijn wordt de kandidaat aan de loonlijst van Smart Services toegevoegd;
 • Vervolgens stellen wij een inleenovereenkomst voor de opdrachtgever en een payrollovereenkomst voor de medewerker op;
 • In deze overeenkomsten staat vermeld dat de medewerker op de payroll van Smart Services komt te staan en werkzaamheden voor u (de opdrachtgever) gaat verrichten.

De payrollovereenkomst is een Fase 1 en 2 overeenkomst, conform de fasesystematiek van de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten. Deze payrollovereenkomst kent een uitzendbeding. Dat houdt in dat de medewerker salaris uitbetaald krijgt over de daadwerkelijk gewerkte uren.

De fasesystematiek werkt als volgt:

 • Fase 1 is de eerste 26 gewerkte weken van kracht;
 • Daarna treedt Fase 2 in werking;
 • Fase 2 heeft een duur van 104 gewerkte weken.

Voor meer informatie over het vervolg van de fasesystematiek verwijzen we u naar de NBBU-CAO voor Uitzendkrachten.

Personeel nodig?

Ma-vrij bereikbaar van 09:00-18:00

070 8008140

of stuur een e-mail naar:

info@sharpandsmart.nl

Volg ons
Onder voorbehoud van alle rechten © 2019. Sharp & Smart B.V.