Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt

Datum 18 maart 2024

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt

Op de arbeidsmarkt staan werkgevers voor de complexe uitdaging om de verschillende generaties werknemers aan te trekken, te behouden en met elkaar te laten samenwerken. Maar kennen ze deze generaties eigenlijk wel? Het begrijpen van de verschillen en overeenkomsten is essentieel voor het succes van elke wervingsstrategie.

55-plus

De 55-plussers of babyboomers, brengen een schat aan ervaring en expertise met zich mee. Ze zijn loyaal aan hun werkgevers en hechten waarde aan stabiliteit en zekerheid. Flexibiliteit in werkuren en de mogelijkheid om kennis over te dragen (jongeren coachen) worden gewaardeerd. Je kunt deze groep aanspreken door te focussen op waarden zoals respect, erkenning van ervaring en mogelijkheden voor flexibel werk.

Generatie Z

Werknemers behorend bij de Generatie Z. Geboren tussen eind jaren '90 en 2010. Zij hebben een hele andere benadering van werk. Opgegroeid in een tijdperk van technologische vooruitgang. Ze bezitten uitstekende digitale skills. Gen-Z werknemers waarderen autonomie, diversiteit en inclusie. Door te wijzen op kansen voor persoonlijke ontwikkeling, flexibele werkregelingen en een innovatieve werkomgeving weet je hen te verleiden.

Millennials

Dan de millennials, geboren tussen begin jaren '80 en midden jaren '90. Deze generatie wordt gekenmerkt door hun streven naar zingeving in werk en een goede balans tussen werk en privé. Op zoek naar betekenisvol werk waarbij ze zich verbonden voelen met de missie van de organisatie. Door te focussen op de bedrijfscultuur, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mogelijkheden voor persoonlijke groei kunnen je millennials interesseren.

Hoewel deze generaties ook verschillende waarden en voorkeuren hebben, zijn er ook overeenkomsten. Alle drie hechten ze waarde aan eerlijke communicatie, erkenning voor hun bijdragen aan de onderneming en zijn ze op zoek naar kansen voor groei en ontwikkeling. Toch is maatwerk essentieel. Vanuit je standaard bedrijfsbenadering is het belangrijk om je aan te passen aan de behoeften van elke generatie. Let daarbij ook op de kanalen die je inzet. Traditionele advertenties, sociale media, professionele netwerken als Linkedin of toch liever een specialist die kandidaten uit alle generaties in portefeuille heeft. 

Het begrijpen van de verschillen en overeenkomsten tussen de generaties op de arbeidsmarkt is van groot belang. Net zoals een juiste balans tussen de generaties. Uiteraard is dit afhankelijk van het bedrijf of organisatie, maar qua diversiteit is een mix van generaties verstandig. Door rekening te houden met de unieke kenmerken en voorkeuren van elke generatie, kunnen recruiters succesvolle wervingsstrategieën ontwikkelen. En daarmee het juiste talent aantrekken en behouden uit alle generaties.

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag up-to-date van alles wat er speelt bij en om Sharp and Smart Recruitment. Daarnaast is de arbeidsmarkt constant in beweging en delen wij bepaalde trend en ontwikkelingen.

Kandidaat aan het woord: Jan Heijs over zijn duurzame start bij Soly
10-06-2024

Kandidaat aan het woord: Jan Heijs over zijn duurzame start bij Soly

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)
18-04-2024

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)

Movement year, recruiters kunnen helpen
19-03-2024

Movement year, recruiters kunnen helpen