Top 5 trends op de arbeidsmarkt 2023

Datum 28 december 2022

1. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt

Steeds meer werkgevers bieden flexibele werktijden en -locaties aan, wat betekent dat werknemers meer controle hebben over hun werk-privébalans. Dit kan in de vorm zijn van thuiswerken, maar ook het kiezen voor een vaste of variabele werkweek.

Is de wens naar flexibiliteit de nasleep van COVID?

Ja, de COVID-19-pandemie heeft duidelijk invloed gehad op de mate waarin flexibiliteit wordt gewenst door werknemers. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat steeds meer mensen zijn gaan thuiswerken of op andere locaties dan hun normale werkplek. Dit heeft geleid tot een toename van de vraag naar flexibele werktijden en -locaties, omdat mensen meer behoefte hebben aan de mogelijkheid om hun werk-privébalans beter te kunnen beheren.

De wens naar flexibiliteit heeft invloed op het type dienstverband

Ook heeft de pandemie ook geleid tot een toename van het aantal werknemers dat in dienst is als zelfstandige of op projectbasis werkt, omdat sommige werkgevers moeite hebben gehad om hun vaste medewerkers te behouden tijdens de lockdowns en andere beperkingen. Dit heeft de vraag naar flexibele arbeidsrelaties verder vergroot. De toename van zelfstandigen zien we als een trends opzich en zal later nader toegelicht worden.

2. Vergrijzing heeft enorme impact op de arbeidsmarkt

De vergrijzing van de beroepsbevolking blijft een belangrijke trend op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat steeds meer werknemers de pensioengerechtigde leeftijd naderen en dat er een grotere behoefte is aan jongere werknemers om de kennisoverdracht te verzekeren en de arbeidsproductiviteit op peil te houden.

Voorkom dat jij te maken krijgt met de spanningen op de arbeidsmarkt

Een groot tekort aan gekwalificeerde jonge werknemers kan leiden tot spanningen op de arbeidsmarkt, omdat diverse werkgevers de concurrentie met elkaar aangaan om het gat van de (bijna) pensioengerechtigden te vullen. Aangezien veel bedrijven hier geen tijd voor hebben, is het aan te raden om hulp van buitenaf in te schakelen. Denk hierbij aan een recruitment bureau die specialisten hebben die fulltime bezig zijn met het vinden van geschikte kandidaten.

Getalenteerde werknemers behouden, is een vak apart

De vergrijzing kan leiden tot veranderingen in de arbeidsmarktstructuur, zoals een toename van deeltijdbanen of werk op projectbasis. Dit soort banen bieden vaak flexibiliteit. De keerzijde is dat dat dergelijke werknemers minder zekerheid hebben over hun inkomen en arbeidsvoorwaarden, wat kan leiden tot ontevredenheid en demotivatie. Het is daarom belangrijk voor werkgevers om te investeren in de ontwikkeling van hun werknemers en om te zorgen voor een goede werk-privébalans om de motivatie en productiviteit op peil te houden.

3. Techniek is de toekomst; ook voor de arbeidsmarkt

De snelle ontwikkelingen op het gebied van technologie hebben een grote impact op de arbeidsmarkt. Steeds meer banen vereisen kennis van specifieke technologieën en vaardigheden, zoals het werken met data en het ontwikkelen van software. Bedrijven die gebruik maken van de laatste technologieën zijn daardoor vaak afhankelijk van aanstormend talent. Of is deze perceptie onterecht?

Vergrijzing en technologische ontwikkelingen hoeven geen probleem te zijn.

De hedendaagse technologie kan namelijk ook nieuwe mogelijkheden creëren voor pensioengerechtigden, bijvoorbeeld door het makkelijker te maken om vanuit huis te werken of om online cursussen te volgen om hun vaardigheden up-to-date te houden. Dit kan ervoor zorgen dat werkzaamheden waar de laatste technologie voor nodig is niet alleen door jongeren uitgevoerd kan worden.

In het algemeen is het belangrijk voor zowel werknemers- als gevers om de kans te bieden en aan te grijpen om op de hoogte te blijven van de nieuwste technologische ontwikkelingen. Vaardigheden up-to-date houden om te kunnen profiteren van de nieuwe mogelijkheden die deze bieden, is voor elke leeftijdsgroep essentieel.

4. De landsgrenzen zijn niet langer een barrière

Het is erg aanlokkelijk voor werknemers om (gedeeltelijk) te werken vanuit het buitenland. De trends van digital nomads zorgt ervoor dat de arbeidsmarkt steeds globaler en grensoverschrijdend wordt. Dankzij de hedendaagse technologieën is het namelijk mogelijk om vanuit elke plek op de wereld te werken. Dit faciliteren als werkgever kan de aantrekkelijkheid van de organisatie verhogen.

Ook de eisen van de werkgever zijn steeds internationaler

De globalisering van de arbeidsmarkt betekent ook dat werkgevers steeds vaker op zoek zijn naar medewerkers met internationale ervaring en vaardigheden om zich aan te kunnen passen aan de veranderende markten. Als werkzoekende is het een groot pluspunt als je internationale ervaring hebt en/of meerdere talen spreekt.

5. De invloed van ZZP’ers op de arbeidsmarkt

Veranderingen in de arbeidsrelaties is al in de vorige trends gedeeltelijk behandelt. Je kan er niet omheen dat steeds meer werknemers die in dienst zijn als zelfstandige of op projectbasis werken, in plaats van in loondienst. Dit betekent dat werkgevers meer moeten nadenken over hoe ze deze werknemers op een goede manier integreren in hun organisatie en hoe ze hun werkomstandigheden kunnen verbeteren. Er is wel steeds meer maatschappelijk onvrede over ZZP'ers in bepaalde sectoren. Schijnzelfstandigheid en belasting voordeel wordt steeds meer onder de loep genomen. Zorg dus dat je de ZZP'er voldoende betaald zodat de deze zelf voldoende middelen heeft om zijn of haar sociale voorzieningen goed in te richten.

Hulp nodig om in te spelen op de trends van de huidige arbeidsmarkt?

In de ruim tien jaar dat wij bestaan zijn uitgegroeid van ambitieuze start-up tot een HR-dienstverlener met de missie om verder te gaan dan de match. Onze HR-consultants zorgen er niet alleen voor dat geschikte kandidaten worden gematcht aan – moeilijk te vullen – vacatures. Dankzij onze meedenkende houding zorgen wij er ook voor dat zowel organisaties als werkzoekenden de juiste tools hebben om in te spelen op de laatste trends op de arbeidsmarkt. We helpen je graag verder!

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag up-to-date van alles wat er speelt bij en om Sharp and Smart Recruitment. Daarnaast is de arbeidsmarkt constant in beweging en delen wij bepaalde trend en ontwikkelingen.

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)
18-04-2024

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)

Movement year, recruiters kunnen helpen
19-03-2024

Movement year, recruiters kunnen helpen

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt
18-03-2024

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt