Top 5 trends die we de aankomende jaren in de arbeidsmarkt kunnen verwachten

Datum 10 januari 2020

1. Afnemende economische groei

In de eerste plaats verwacht men op de langere termijn een afnemende economische groei. De belangrijkste oorzaken daarvan zijn dat de beroepsbevolking minder hard groeit – in aantal gewerkte uren – en dat de groei van de arbeidsproductiviteit daalt ondanks de investeringen in de IT. Deze ontwikkeling zet de koopkrachtgroei van huishoudens onder druk. Die dalende economische groei heeft ook invloed op de krapte in de huidige arbeidsmarkt al voorspelt men niet dat er op de korte termijn kans is op een crisis.

2. Steeds meer investering in ontwikkeling en behouden van personeel

De werkgever zal steeds meer moeten investeren in het behoud van werknemers. In een krappe arbeidsmarkt – met veel aanbod van werk – kijken mensen vaker om zich heen. Stel de vraag of de arbeidsvoorwaarden en ontwikkelmogelijkheden die er geboden worden nog toereikend zijn voor ambitieus personeel. Denk dus vooruit op de arbeidsmarkt, zodat men voorbereid is op ontwikkelingen in de wereldeconomie die elkaar in rap tempo opvolgen.

3. Technologische ontwikkelingen

Nieuwe technologieën hebben enorme invloed op zo mogelijk alle facetten van ons leven. Technologie biedt veel kansen maar er zullen ook banen verdwijnen en er zullen nieuwe banen bijkomen. Hoe dat per saldo uitpakt, is lastig te voorspellen. Wat wel zeker is, is dat veel banen van inhoud zullen veranderen. Door de toegenomen dynamiek op de arbeidsmarkt stelt het aanpassingsvermogen van mensen en bedrijven enorm op de proef. Zo moet er veel geïnvesteerd worden in mens én technologie om bij te benen.

4. Veranderende samenleving

De samenleving wordt steeds complexer en minder eenduidig. Er zijn steeds meer soorten leefstijlen, culturele oriëntaties, arbeidsrelaties, samenlevingsvormen, politieke voorkeuren. Er ontstaan daarbij een nieuwe scheidslijnen, waarbij de opleidingsniveaus de nieuwe zuilen vormen. Lager-, middelbaar en hoger opgeleiden dreigen zich steeds meer van elkaar te onderscheiden in arbeidsdeelname, werk en inkomenszekerheid, gezondheid en levensverwachting.

Ook valt op dat door de toenemende heterogeniteit er minder enthousiasme is voor solidariteit, maar dat die zich verplaatst naar de eigen kring van gelijkgestemden

5. Health: Leef je om te werken of werk je om te leven?

De snelheid en werkdruk die ontstaat door o.a. het tekort aan arbeidskrachten zorgt voor ongezonde situaties. Vroeger was het geen probleem als we ons pakketje na drie dagen bezorgd kregen. Vandaag de dag vindt men het niet meer van deze tijd als we hier langer dan één dag op moeten wachten. Dit geldt ook voor het reageren op e-mail en whatsapp berichten. Zo ziet men dat er steeds meer arbeidskrachten last hebben van burn-out verschijnselen. De work/play balance wordt steeds belangrijker. Zo zijn er al initiatieven in het buitenland om naar een zes uur durende werkdag te gaan en is de gezonde lunch steeds vaker zichtbaar op de werkvloer. Als werkgever dien je hier het goede voorbeeld in te geven. Hierbij draag je niet alléén bij aan de gezondheid én dus de productiviteit van je personeel maar trek je nieuw personeel aan en behoud je deze ook makkelijker

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag up-to-date van alles wat er speelt bij en om Sharp and Smart Recruitment. Daarnaast is de arbeidsmarkt constant in beweging en delen wij bepaalde trend en ontwikkelingen.

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)
18-04-2024

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)

Movement year, recruiters kunnen helpen
19-03-2024

Movement year, recruiters kunnen helpen

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt
18-03-2024

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt