Prinsjesdag- Wat er verandert in 2022 voor de arbeidsmarkt?

Datum 22 september 2021

STAP-budget 
Zoals we al benoemden blijft de arbeidsmarkt voortdurend in beweging en daarom is het belangrijk daarop in te spelen. Zo kunnen werkenden hun baan behouden en werkzoekenden nieuw werk vinden. In 2022 is het mogelijk je door middel van subsidies (zoals het STAP-budget van €1000 per persoon), gratis adviezen en cursussen te blijven ontwikkelen.

Ouderschapsverlof gedeeltelijk betaald
Ouders hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Dit geldt ook voor ouders die op 2 augustus 2022 een kind hebben dat nog geen jaar oud is.

Gedifferentieerde premie Aof
Vanaf 1 januari 2022 wordt de gedifferentieerde premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) ingevoerd. Daardoor hebben kleine werkgevers minder kosten aan de arbeidsongeschiktheid van medewerkers dan grote werkgevers. Tot op heden waren deze bedragen gelijk, terwijl de premie relatief gezien een groter beslag legt op de financiën van kleine werkgevers. Jaarlijks is er 450 miljoen euro beschikbaar voor kleine werkgevers om bijvoorbeeld een ‘MKB Verzuim-ontzorg-verzekering‘ af te sluiten. In 2022 is er incidenteel 300 miljoen euro extra beschikbaar gesteld en in 2023 zal dit 150 miljoen euro zijn.

Nieuw inburgeringsstelsel
Verder start in 2022 het nieuwe inburgeringsstelsel. Met een hogere norm voor het taalniveau zal er de mogelijkheid zijn om het inburgeringstraject sneller te doorlopen. Eerder dit jaar heeft iedereen in Nederland online kunnen reageren op het conceptwetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’. De reacties daarop zullen zeer zorgvuldig door SZW en de betrokken partijen worden afgewogen. In 2022 zal de nieuwe Pensioenwet naar het Parlement verstuurd worden.

De belangrijke lessen uit de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag houden ook komend jaar de volle aandacht.

Flex en vast
Het demissionair kabinet doet voorwerk voor het nieuwe kabinet zodat er direct aan de slag kan worden gegaan met belangrijke vraagstukken. Vervolgstappen over hoe om te gaan met flexibele- en vaste contracten en het grote aantal zzp’ers zijn aan een nieuw kabinet.

Koopkrachtcijfers 2022
Vanwege het demissionair kabinet zijn er geen grote beleidswijzigingen of koopkrachtmaatregelen. Wel hecht het kabinet er waarde aan dat ook zijn laatste begroting een evenwichtig koopkrachtbeeld laat zien.

Wanneer de persoonlijke omstandigheden niet veranderen behouden Nederlanders volgend jaar hun koopkracht of zal deze minimaal stijgen (0,1%), dit gemiddeld genomen. Verder zijn de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt positiever dan verwacht. Momenteel is bijna 70% van de 15- tot 75-jarigen aan het werk, een nieuw record. Daarnaast is er een recordaantal vacatures en ligt het werkloosheidspercentage met 3,2% erg laag.

Bron: Rijksoverheid

Blijf op de hoogte

Wij houden je graag up-to-date van alles wat er speelt bij en om Sharp and Smart Recruitment. Daarnaast is de arbeidsmarkt constant in beweging en delen wij bepaalde trend en ontwikkelingen.

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)
18-04-2024

Vijf veel voorkomende fouten in cv’s (en hoe je die kunt voorkomen)

Movement year, recruiters kunnen helpen
19-03-2024

Movement year, recruiters kunnen helpen

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt
18-03-2024

Van Gen Z tot millennials: generatieverschillen op de arbeidsmarkt